Paikallissäännöt

Siirtosääntö (Siirtosäännön ollessa voimassa)

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Avatun tuloskortin lyhyen sivun verran vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b (2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Tukipuin tuetut, värinauhalla merkityt tai verkolla suojatut puut

Puut, jotka on tuettu tukipuin, merkitty värinauhalla tai suojattu verkolla ovat kiellettyä pelialuetta:

• Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä säännön 16.1f nojalla.

• Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella säännön 17 .1e mukaisesti tai ilman rangaistusta säännön 17.1e (2) nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus säännön 14.7a nojalla.

Valkoiset tolpat väylien 1 ja 10 sekä väylien 5 ja 17 välissä

Pelatessa väylää 10 väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona. Pelatessa väylää 17 väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty valkoisin tolpin, on ulkona.

Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 10 ja 17. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

Out-rajan päättyminen:
Kaksi vierekkäistä valkoista tolppaa tarkoittaa sitä, että kentän sisäinen ulkoraja jatkuu näiden kahden tolpan määrittelemässä suunnassa pelattavalta väylältä poispäin kentän ulkorajalle saakka.

Sinivalkoisin tapein merkityt alueet

Sinivalkoisin tapein merkitty alue on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16 .1f mukaisesti.

Sinisin tapein tai sinisellä maalilla merkityt alueet

Sinisin tapein tai sinisellä maalilla merkityt alueet ovat kunnostettavia alueita.

Pelaaminen estealueeksi merkityllä alueella väylän 16 sivuojan pellonpuoleiselta osalta

Estealueen sisällä väylän 16 vasemmalla puolella sivuojan pellon puoleinen osa ja pellon puoleinen nouseva rinne on kielletty pelialue. Pallon ollessa kielletyllä pelialueella, sitä ei saa pelata paikaltaan ja pelaajan täytyy vapautua kielletyn pelialueen haittaamisesta säännön 17.1e mukaisesti.

Kiinteä haitta viheriön lähellä

Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

•   Pelilinjalla, ja se on:

  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus säännön 14.7a nojalla.