Junioritoimikunta

pj. Juha Mäki-Tanila

Toimikunta vastaa:

  • toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta
  • budjetin tuottojen ja kustannusten seurannasta sekä mahdollisesti tarvittavista ohjaustoimenpiteistä
  • toimikunnan toimintakertomuksen laadinnasta
  • junioriohjaajien koulutustarpeen kartoittamisesta sekä tarvittavista koulutustilaisuuksista ja junioreiden valmennuksesta
  • vuosittain laadittavan toimintasuunnitelman kautta junioritoiminnan tavoitteiden määrittämisestä ja kehittämisestä
  • junioritoiminnasta saadun palautteen välittömästä käsittelystä
  • junioreiden kilpailutoiminnan organisoinnista