Etikettirikkeet ja niiden käsittely Salo Golfissa

Etiketin noudattamisella pyritään turvalliseen ja kaikille miellyttävään peliin ja yhdessäoloon sekä pitämään kenttä ja klubi ympäristöineen kaikin tavoin siistinä ja kauniina sekä pelillisesti hyvässä kunnossa.

Etiketin rikkominen aiheuttaa aina jollekin mielipahaa, harmia, taloudellisia menetyksiä ja jopa fyysisiä loukkaantumisia. Tunnollinen etiketin noudattaminen on tärkein asia golffarille. Siksi etikettirikkeistä seuraa yleisesti myös rangaistuksia. Rangaistus ei tietenkään ole itsetarkoitus, vaan etiketin noudattaminen. Eikä rangaistusten antaminen ole kenellekään miellyttävää. Rangaistusten tarkoituksena on ensisijaisesti toimia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

Salo Golfissa on yleisesti ottaen hyvä etikettikulttuuri ja meidän kaikkien golffareiden kunnia-asia on, että se säilyy vähintään entisellä tasollaan. Pientä parantamista voi itse kukin vielä tehdä.

Alla on lista etikettirikkeistä ja vastaavista rangaistuksista. Lista ei ole täydellinen, mutta kertoo, mihin etikettirikkeet yleisesti ottaen johtavat. Rangaistustoimenpiteet ovat samantapaisia ainakin muissa Lounais-Suomen golfseuroissa kapteenien neuvottelujen perusteella.

Normaaleita rangaistustoimenpiteitä ovat:

 • puhuttelu (lievemmissä tapauksissa)
 • suullinen huomautus
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen peli- tai kilpailukielto
 • erottaminen seuran jäsenyydestä (seuran hallituksen päätös ja toimeenpano)

1.       Tahaton vaaran aiheuttaminen

  • puhuttelu, huomautus tai varoitus (tilanteen vakavuudesta riippuen)

  2.       Tahallinen vaaran aiheuttaminen

   • puhuttelu, huomautus tai varoitus asian vakavuudesta riippuen ja toistuessaan kaksi viikkoa pelikieltoa

   3.       Kentän tahallinen vaurioittaminen

    • puhuttelu, huomautus tai varoitus asian vakavuudesta riippuen ja toistuessaan kaksi viikkoa pelikieltoa (ainakin viheriön osalta)
    • mikäli vaurio on suuri, pelaaja joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon

    4.        Huono käytös (epäasiallinen käyttäytyminen kanssakilpailijoita tai kenttähenkilökuntaa kohtaan,
               häiritsevästi alkoholin vaikutuksen alaisena pelaaminen, omien pelijälkien säännönmukainen korjaamatta
               jättäminen, kentän roskaaminen jne.)

     • puhuttelu, huomautus tai varoitus ja toistuessaan pelikieltoa

     5.       Hidas pelaaminen

      • Hitaampien pelaajien on annettava lupa ohitukseen viimeistään silloin, kun heidän edessään on vapaata väylän verran
      • Ohitusta tarjottaessa on perässä tulevan ryhmän myös ohitettava, mikäli heidänkin perässään on lähettyvillä muita pelaajia. Näin voidaan ruuhkaantumista välttää.

                 Rangaistus: puhuttelu, huomautus tai varoitus ja pahimmissa tapauksissa kahden viikon pelikielto

      6.       Pukeutumisohjeiden vastainen pukeutuminen

       • ei pääsyä kentälle (caddiemaster valvoo)

       7.       Poisjäänti kilpailusta ilmoittamatta tai ilman syytä

        • kilpailumaksu peritään eikä pelaaja pääse pelaamaan ennen kuin maksu on suoritettu (caddiemaster valvoo)
        • pelaaja joutuu myös kapteenin puhutteluun
        • toistuva poisjäänti ilmoittamatta tai ilman syytä aiheuttaa kilpailukiellon

        8.       Lähtöajan tarkoitushakuinen täyteen varaaminen, vaikka lähtijöitä ei todellisuudessa olekaan
                   riittävästi

         • suullinen huomautus (caddiemaster/toimitusjohtaja)
         • toistuessa kaksi viikkoa pelikieltoa

         9.       Varattujen, mutta käyttämättä jäävien peliaikojen järjestelmällinen peruuttamatta jättäminen

          • kaksi viikkoa pelikieltoa. Ulkopuolisille lähetetään myös lasku (caddiemaster/toimitusjohtaja)

          10.   Caddiemasterin lähtöryhmään kirjaamien pelaajien jättäminen pois ryhmästä

           •  huomautus tai varoitus ja vakavammissa tapauksissa kaksi viikkoa pelikieltoa
           • on tärkeää, että jokainen pelaaja ilmoittautuu, koska hän samalla saa tietää myös sen, onko ryhmään tulossa muita pelaajia. Mikäli pelaaja ei ilmoittaudu, voidaan hänen ajanvarausmahdollisuutensa internetin kautta estää ja pahimmassa tapauksessa antaa kaksi viikkoa pelikieltoa (caddiemaster/toimitusjohtaja)

           11.   Pelaaminen ilman green feetä

            • maksu peritään kaksinkertaisena (caddiemaster/toimitusjohtaja)
            • tieto kotiseuran kapteenille (caddiemaster/toimitusjohtaja)
            • määräaikainen pelikielto (caddiemaster/toimitusjohtaja)
              

            Yllä olevaa käytäntöä noudatetaan soveltuvin osin myös silloin, kun Salo Golfin jäsenen todetaan syyllistyneen vieraskentällä johonkin yllä mainituista rikkeistä.

            Mikäli yllä ei ole erikseen mainittu, rankaisutoimenpiteistä vastaa seuran kapteeni, jolle myös tapahtuneet etikettirikkeet on ilmoitettava.