Salo Golf

Tasoitus

Jäsen voi tarkastaa tasoituksensa ja tarkastella tasoitushistoriaansa kirjautumalla NexGolf –järjestelmään omilla tunnuksillaan tai caddiemasterilta kysymällä. 

Muista pitää huolta omasta tasoituksestasi syöttämällä korttisi NexGolfin kautta tai palauttamalla korttisi caddiemasterille. Muistathan, että jokainen pelaaja vastaa oman tasoituksensa ajantasalla pitämisestä.

Tasoitusluettelo

Jäsenten yksityisyyden suojan lisäämiseksi emme enää julkaise näillä sivuilla jäsen- ja tasoitusluetteloa.

Jäsen voi tarkastaa tasoituksensa ja tarkastella tasoitushistoriaansa kirjautumalla NexGolf –järjestelmään omilla tunnuksillaan tai caddiemasterilta kysymällä. 

Tasoituskierrosten kirjaaminen ja tasoitusmääräykset

Salo Golf noudattaa EGA:n ja SGL:n uusia tasoitusmääräyksiä seuraavasti soveltaen:

1. Harjoituskierros voidaan hyväksyä tasoituskierrokseksi vain, jos pelaaja on ennen kierroksen aloittamista ilmoittanut asiasta pelikavereilleen.

2. Omatoiminen tuloskortin syöttäminen edellyttää, että pelaaja on aikaa varatessaan tai kierrokselle ilmoittautuessaan pyytänyt caddiemasteria rekisteröimään kierroksen tasoituskierrokseksi NexGolfíin.

3. Tasoituskortit voi kuitenkin edelleen palauttaa perinteisellä tavalla caddiemasterille tarkastettaviksi, jos ei halua itse niitä järjestelmään syöttää. 

4. Palautetussa tuloskortissa tulee olla pelaajan ja merkitsijän allekirjoitus, muuten kortti hylätään (vrt. kilpailussa diskaus).

5. Mikäli tasoituskierrosta ei syötetä NexGolf -järjestelmään kahden vuorokauden sisällä pelikierroksen aloitusajasta, nousee tasoitus 0,1:llä automaattisesti.

6. Tuloskorttiin merkitsijän tulee myös merkitä, miltä tiiltä ko. pelaaja kierroksensa pelaa (rasti tiin kohdalle), jotta caddiemaster voi laskea oikean SLOPE-tasoituksen.

7. Jos pelaaja aikoo jättää tuloskortin vain 9 reiältä (sallittu vain, jos tasoitus on 4,5 tai yli), tulee tämä pelattava puolisko ilmaista selkeästi myös tuloskortissa (esim. vetämällä toiselle puoliskolle viiva tuloskorttiin).

8. Ulkomailla tehdyistä korteista kirjaamme tasoitusjärjestelmäämme vain virallisissa kilpailuissa tehdyt kortit, joihin on laskettu valmiiksi pistebogey-tulos.

9. Mikäli pelaaja pelaa omaa tasoitustaan paremman kierroksen ja kierros on pelattu golf-sääntöjen mukaisesti (joko Suomessa tai ulkomailla), pelaaja voi aina jättää kortin tasoitustoimikunnan harkittavaksi.

10. Mikäli tasoitusmuutos muilla kentillä pelatuista kisoista ei tule keskusrekisterin kautta automaattisesti omiin tietoihin, pelaajalla on velvollisuus toimittaa caddiemasterille joko tuloskortti tai sen kopio, jossa pelaajan pistebogey-tulos on ilmaistu.

11. Pelaaja vastaa viime kädessä itse siitä, että hänen tasoituksensa on oikea ja ajan tasalla. Jokainen voi tutkia omaa tasoitushistoriaansa mm. internetistä osoitteesta http://www.nexgolf.fi/sag (caddiemasterilta saa tarvittavat tunnukset ja salasanat ohjeineen).

12. Jotta pelaajan EGA-tasoitus säilyy voimassa myös seuraavan kauden alussa, pelaajan on toimitettava kotiseuraansa vähintään neljä tasoitustulosta.

13. Pelaaja, joka mielestään pelaa huomattavasti liian alhaisella tasoituksella (esim. palaa lajin pariin pitkän tauon jälkeen), voi esittää tasoitustoimikunnalle pyynnön uuden tasoituksen laskemiseksi perustuen viiden viimeksi pelatun tasoituskierroksen perusteella lasketuksi.

Tasoituskierros

Jotta kierros olisi tasoituskelpoinen, tulee kierroksen täyttää tasoitusmääräykset. Voit pelata kierroksen ja palauttaa tasoitustasi varten joko tasoituskelpoisen kilpailun yhteydessä tai harjoituskierroksen jälkeen, katso seuraavaa:

  • Kierros tulee pelata kentällä, joka on määritelty USGA Course Rating Systeemin mukaan ja sen Course Rating tulee olla voimassa.
  • Kierros tulee pelata golfin sääntöjen ja paikallissääntöjä noudattaen
  • Kierros tulee pelata noudattaen lyöntipelisääntöjä (tulokset lasketaan pistebogey-pisteinä) ja täysin tasoituksin (erityiset säännöt voivat olla voimassa 9-reikäiselle kierrokselle)
  • Tuloksen tulee olla kirjattuna merkitsijän toimesta.

Tasoitusmuutokset

Tasoitusjärjestelmä muuntaa tarkkatasoitustasi palauttamiesi tulosten mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan heti kierroksen jälkeen riippumatta siitä, onko tulosta syötetty tietokonejärjestelmään (esim. muualla kuin kotiseurassa tehdyt tulokset). Sinun velvollisuutenasi on tietää aina oikea tarkkatasoituksesi (Katso myös ”Jaetut vastuut” myöhemmin tässä tekstissä).

Jos tasoituksesi ei nouse tai laske, sanotaan että olet pelannut tuloksesi puskurivyöhykkeelle, ja tässä tapauksessa tasoitustasi ei muuteta. Tämä puskurivyöhyke on alue juuri tasoiksesi ympärillä, jossa muutosta tasoitukseesi ei tehdä.

Palauta aina tasoituskierroksesi tulos riippumatta siitä, onko kierros ollut tasoitukseesi nähden nostava, laskeva tai olet pelannut sen puskurivyöhykkeelle. Sinun tulee ilmoittaa tasoituskierroksesi välittömästi kierroksesi jälkeen seurasi tasoitustoimikunnalle palauttamalla tuloskorttisi sille tai muulla seurasi tasoitustoimikunnan ilmoittamalla tavalla. Alla olevasta taulukosta löydät eri tasoitusryhmille voimassa olevat puskurivyöhykkeet (BZ, Buffer Zone). Jos tuloksesi on puskurivyöhykettä pienempi, nousee tarkkatasoituksesi ja jos tuloksesi on yleensä 37 pistebogeypistettä tai enemmän, laskee tarkkatasoituksesi.

HCP-ryhmä HCP BZ 18r BZ 9r HCP nousee HCP alenee
1 plus–4,4 35–36 0,1 0,1
2 4,5–11,4 34–36 35–36 0,1 0,2
3 11,5–18,4 33–36 35–36 0,1 0,3
4 18,5–26,4 32–36 34–36 0,1 0,4
5 26,5–36,0 31–36 33–36 0,1 0,5
6 37–54 1,0
 

Vieraskentällä pelattavien kilpailutulosten vaikutus tasoitukseen

Pelatessasi kilpailua vieraskentällä, missä on NexGolf-järjestelmä, tasoitus muutokset kirjautuvat automaattisesti järjestelmäämme.

Muita käyttöjärjestelmiä käytettävillä kentällä (esim. Golfbox), tulee pelaajan itse huolehtia siitä, että kierros kirjataan SaG:n tasoitusrekisteriin. Muilla kentillä pelatuista tasoituskelpoisista kilpailuista pelaajan on toimitettava klubille joko tuloskortti, sen kopio tai kilpailun virallinen tuloslista, jossa pelaajan pistebogey-tulos on ilmaistu.

Tässäkin siis noudatetaan sääntöä, että pelaaja itse vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta.

Tasoitustoimikunta

Tasoitusten vuositarkistus

SaG:n jäsenten tasoituksien vuositarkistus on tehty EGA:n määräysten mukaisesti tammikuussa.

EGA:n (European Golf Association) määräysten mukaan Suomen Golfliiton jäsenseurat noudattavat vuodesta 2008 alkaen seuraavaa menettelyä pelaajien vuositasoituksen tarkistamiseksi:

Tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan on tehtävä tasoituksen vuositarkistus mahdollisimman pian vuoden (pelikauden) päätyttyä. Vuositarkistus on pakollinen kaikille pelaajille.

Jotta pelaajan tarkkatasoituksen tarkistus on paikkansapitävä ja oikeudenmukainen, jokaisen pelaajan pitää palauttaa vuositarkistuksen jälkeen vähintään neljä (4) uutta tasoitustulosta ennen seuraavaa vuositarkistusta.

Salo Golfin jäsenten tasoitukset on tarkastettu EGA:n määräysten mukaisesti tammikuun lopulla. Tarkastuksen lopputuloksena on, että seuramme 830 jäsenestä vain 241 jäsenellä on voimassa aktiivinen tarkkatasoitus.

Pelaajat, joiden tasoitus kauden lopussa perustui kolmeen tai vähempään tasoitustulokseen, ovat menettäneet ns. EGA:n aktiivisen tasoituksen. Kyseinen tasoitus muuttuu ei-aktiiviseksi. Tämä ei tarkoita tasoituksen poistumista vaan tasoitusta pidetään normaalin tapaan yllä pelaajan ja seuran toimesta.

Kyseisellä ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin, mutta HCP-sarjassa pelaaja ei voi saada palkintoa. Ei-aktiivisen tasoitus muuttuu aktiiviseksi, kun pelaaja on palauttanut kolme tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta kuluvana vuonna.

Salo Golfin NexGolf -ohjelma on siirtänyt tiedon tasoituksen aktiivisuudesta automaattisesti Golfliiton keskusrekisteriin.

Tasoitustoimikunta

Lue lisää liiton sivuilta: https://golf.fi/pelaajalle/tasoitusjarjestelma/