Salo Golf

Tasoitus

Jäsen voi tarkastaa tasoituksensa ja tarkastella tasoitushistoriaansa kirjautumalla NexGolf –järjestelmään omilla tunnuksillaan tai caddiemasterilta kysymällä. 

Muista pitää huolta omasta tasoituksestasi palauttamalla korttisi caddiemasterille tai sitten niitä varten varattuun postilaatikkoon. Muistathan, että jokainen pelaaja vastaa oman tasoituksenssa ajantasalla pitämisestä.

Tasoitusluettelo

Jäsenten yksityisyyden suojan lisäämiseksi emme enää julkaise näillä sivuilla jäsen- ja tasoitusluetteloa.

Jäsen voi tarkastaa tasoituksensa ja tarkastella tasoitushistoriaansa kirjautumalla NexGolf –järjestelmään omilla tunnuksillaan tai caddiemasterilta kysymällä. Tasoitusluettelo löytyy myös klubin ilmoitustaululta.

Muista pitää huolta omasta tasoituksestasi palauttamalla korttisi caddiemasterille tai sitten niitä varten varattuun postilaatikkoon. Muistathan, että jokainen pelaaja vastaa oman tasoituksenssa ajantasalla pitämisestä.

Tasoituskierrosten kirjaaminen ja tasoitusmääräykset

Salo Golf noudattaa EGA:n ja SGL:n uusia tasoitusmääräyksiä seuraavasti soveltaen:

1. Harjoituskierros voidaan hyväksyä tasoituskierrokseksi vain, jos se on etukäteen ilmoitettu NexGolf –järjestelmään aikaa varattaessa tai pelaaja on kierrokselle ilmoittautuessaan pyytänyt caddiemasteria rekisteröimään kierroksen tasoituskierrokseksi NexGolfíin.

2. Myös omatoiminen tuloskortin syöttäminen edellyttää, että pelaaja on aikaa varatessaan tai kierrokselle ilmoittautuessaan pyytänyt caddiemasteria rekisteröimään kierroksen tasoituskierrokseksi NexGolfíin.

3. Tasoituskortit voi kuitenkin edelleen palauttaa perinteisellä tavalla caddiemasterille tarkastettaviksi, jos ei halua itse niitä järjestelmään syöttää. Tämäkin menettely edellyttää, että harjoituskierros on ilmoitettu NexGolf –järjestelmään tasoituskierrokseksi etukäteen.

4. Palautetussa tuloskortissa tulee olla pelaajan ja merkitsijän allekirjoitus, muuten kortti hylätään (vrt. kilpailussa diskaus).

5. Mikäli tasoituskierrosta ei syötetä NexGolf -järjestelmään kahden vuorokauden sisällä pelikierroksen aloitusajasta, nousee tasoitus 0,1:llä automaattisesti.

6. Tuloskorttiin merkitsijän tulee myös merkitä, miltä tiiltä ko. pelaaja kierroksensa pelaa (rasti listaan ja tuloskorttiin 1-tiin kohdalle), jotta caddiemaster voi laskea oikean SLOPE-tasoituksen.

7. Jos pelaaja aikoo jättää tuloskortin vain 9 reiältä (sallittu vain, jos tasoitus on 18,5 tai yli), tulee tämä pelattava puolisko ilmaista selkeästi myös tuloskortissa (esim. vetämällä toiselle puoliskolle viiva tuloskorttiin).

8. Ulkomailla tehdyistä korteista kirjaamme tasoitusjärjestelmäämme vain virallisissa kilpailuissa tehdyt kortit, joihin on laskettu valmiiksi pistebogey-tulos.

9. Mikäli pelaaja pelaa omaa tasoitustaan paremman kierroksen ja kierros on pelattu golf-sääntöjen mukaisesti (joko Suomessa tai ulkomailla), pelaaja voi aina jättää kortin tasoitustoimikunnan harkittavaksi.

10. Tasoituksen muutosta muilla kentillä pelatuista tasoituskelpoisista kilpailuista varten pelaajalla on velvollisuus toimittaa kotiseuran tasoitustoimikunnalle joko tuloskortti, sen kopio tai kilpailun virallinen tuloslista, jossa pelaajan pistebogey-tulos on ilmaistu.

11. Pelaaja vastaa viime kädessä itse siitä, että hänen tasoituksensa on oikea ja ajan tasalla. Jokainen voi tutkia omaa tasoitushistoriaansa mm. internetistä osoitteesta http://www.nexgolf.fi/sag (caddiemasterilta saa tarvittavat tunnukset ja salasanat ohjeineen).

12. Jotta pelaajan EGA-tasoitus säilyy voimassa myös seuraavan kauden alussa, pelaajan on toimitettava kotiseuraansa vähintään neljä tasoitustulosta.

13. Pelaaja, joka mielestään pelaa huomattavasti liian alhaisella tasoituksella (esim. palaa lajin pariin pitkän tauon jälkeen), voi esittää tasoitustoimikunnalle pyynnön uuden tasoituksen laskemiseksi perustuen viiden viimeksi pelatun tasoituskierroksen perusteella lasketuksi.

Salo Golf - Tasoitustoimikunta Salossa 22.4.2009

Tasoituskelpoisen tuloksen edellytykset ovat voimassa, jos

  • pelikierros on pelattu mitatulla kentällä, jonka kokonaispituus 18-reikäisellä kentällä on vähintään 2750 m, ja 9-reikäisellä kentällä 1375 m,
  • Golfliitto on arvioinut kentän USGA Course Ratingin mukaisesti,
  • kentän pituus poikkeaa enintään 100 metriä mitatusta kentästä 18-reikäisellä kentällä, tai 50 metriä 9-reikäisellä kentällä,
  • tiimerkit, jotka määrittelevät tiiauspaikan (golfsäännöt, kohta määritelmät), on asetettu määräysten mukaisesti,
  • pelikierros on pelattu R&A:n hyväksymien golfsääntöjen mukaisesti,
  • pelimuoto on joko lyöntipeli, Par tai Stableford (pistebogey) täysin pelitasoituksin, ja
  • tuloksen on tuloskorttiin kirjannut merkitsijä, jonka pätevyydestä voi ao. seura päättää (Salo Golfissa riittää seuratasoitus eli min. hcp 37 - 54).

Muistettavaa

Pelaajan tasoituksen laskiessa tasoitusryhmästä toiseen muuttuu käytettävä kerroin heti kun tasoitus tulee toiseen tasoitusryhmään.
Tasoitusryhmissä 4-6 hyväksytään myös yhdeksän reiän tulos.
Viikkokilpailun tulokset hyväksytään kaikissa tasoitusryhmissä, vaikka lähtöaikoja ei ole arvottu vaan ne ovat pelaajan vapaasti valittavissa.

Jos kilpailutuloksista alle 10 % on puskurivyöhykkeellä tai sitä parempia, eivät pelaajien tulokset vaikuta tasoituksia nostavasti, mutta alentavasti kylläkin.
Vain golfseuran vastuulla olevan kilpailun tulos vaikuttaa tasoitukseen.
Puskurivyöhykkeelle eli Buffer Zonelle tehty tulos ei muuta tasoitusta.
Puskurivyöhykettä huonompi tulos nostaa tasoitusta kyseisen tasoitusryhmän kertoimella. Tasoitusryhmässä 6 (ns. seuratasoitus) tasoitus ei voi nousta.
Yli 36 pisteen pistebogeytulos laskee tasoitusta oheisen taulukon ilmoittaman määrän jokaista lisäpistettä kohti.

Tasoitusryhmä Tarkka tasoitus Puskuri Tasoitus nousee Tasoitus laskee
1 -4.4 35-36 0.1 0.1
2 4.5-11.4 34-36 0.1 0.2
3 11.5-18.4 33-36 0.1 0.3
4 18.5-26.4 32-36 0.1 0.4
5 26.5-36.0 31-36 0.2 0.5
6 37-54 - ei nouse 1.0

Vieraskentällä pelattavien kilpailutulosten vaikutus tasoitukseen

Pelatessasi kilpailua vieraskentällä, missä on NexGolf-järjestelmä, tasoitus muutokset kirjautuvat automaattisesti järjestelmäämme.

Muita käyttöjärjestelmiä käytettävillä kentällä (esim. Golfbox), tulee pelaajan itse huolehtia siitä, että kierros kirjataan SaG:n tasoitusrekisteriin. Muilla kentillä pelatuista tasoituskelpoisista kilpailuista pelaajan on toimitettava klubille joko tuloskortti, sen kopio tai kilpailun virallinen tuloslista, jossa pelaajan pistebogey-tulos on ilmaistu.

Tässäkin siis noudatetaan sääntöä, että pelaaja itse vastaa tasoituksensa oikeellisuudesta.

Tasoitustoimikunta

Tasoitusten vuositarkistus

SaG:n jäsenten tasoituksien vuositarkistus on tehty EGA:n määräysten mukaisesti tammikuussa.

EGA:n (European Golf Association) määräysten mukaan Suomen Golfliiton jäsenseurat noudattavat vuodesta 2008 alkaen seuraavaa menettelyä pelaajien vuositasoituksen tarkistamiseksi:

Tasoituksesta päättävän tahon tasoitustoimikunnan on tehtävä tasoituksen vuositarkistus mahdollisimman pian vuoden (pelikauden) päätyttyä. Vuositarkistus on pakollinen kaikille pelaajille.

Jotta pelaajan tarkkatasoituksen tarkistus on paikkansapitävä ja oikeudenmukainen, jokaisen pelaajan pitää palauttaa vuositarkistuksen jälkeen vähintään neljä (4) uutta tasoitustulosta ennen seuraavaa vuositarkistusta.

Salo Golfin jäsenten tasoitukset on tarkastettu EGA:n määräysten mukaisesti tammikuun lopulla. Tarkastuksen lopputuloksena on, että seuramme 830 jäsenestä vain 241 jäsenellä on voimassa aktiivinen tarkkatasoitus.

Pelaajat, joiden tasoitus kauden lopussa perustui kolmeen tai vähempään tasoitustulokseen, ovat menettäneet ns. EGA:n aktiivisen tasoituksen. Kyseinen tasoitus muuttuu ei-aktiiviseksi. Tämä ei tarkoita tasoituksen poistumista vaan tasoitusta pidetään normaalin tapaan yllä pelaajan ja seuran toimesta.

Kyseisellä ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin, mutta HCP-sarjassa pelaaja ei voi saada palkintoa. Ei-aktiivisen tasoitus muuttuu aktiiviseksi, kun pelaaja on palauttanut kolme tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta kuluvana vuonna.

Salo Golfin NexGolf -ohjelma on siirtänyt tiedon tasoituksen aktiivisuudesta automaattisesti Golfliiton keskusrekisteriin.

Tasoitustoimikunta