Ympäristö- ja kenttäasiat

Ympäristön - ja kentän kehittämiseen liittyvistä asioista vastaa tähän
valittu johtoryhmä, jonka tehtävänä on mm.

  • toiminta- ja kehityssuunnitelman tekeminen kentän ja ympäristön osalta
  • toimintakertomuksen laadinta edellä mainittujen alueiden osalta
  • pelaajien kenttää ja ympäristöä koskevien "ehdotusten" käsittely
  • kentän ympäristöasioiden käsittely ja niistä johdetut toimenpiteet

Kenttään ja ympäristöön liittyvistä käytännön toimenpiteistä vastaa Salon Golfkeskus Oy