Salo Golf

Yleiset kilpailumääräykset

Ilmoittautuminen

Salo Golf ry:n järjestämiin kilpailuihin ilmoittautuminen tapahtuu puhelimitse caddiemasterille, sähköpostitse tai klubin ilmoitustaululla olevaan ilmoittautumislomakkeeseen. Jäsenet voivat ilmoittautua omia tunnuksia käyttäen NexGolf ajanvarausjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen on sitova.

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuun tulee ilmoittautua kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä, joka yleensä on kaksi päivää ennen kilpailua. Jälki-ilmoittautuneita otetaan mukaan vain siinä tapauksessa, että jo arvotuissa kilpailuryhmissä on tilaa tai pelaaja voidaan muuten ottaa mukaan ilman, että lähtöluetteloon joudutaan tekemään muutoksia.

Kilpailumaksut

Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailua. Kilpailumaksu peritään vaikka pelaaja ei olisikaan osallistunut kilpailuun, ellei hän ole peruuttanut osallistumistaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä tai ellei hänellä ole päteväksi katsottavaa syytä poisjääntiin. Perittävä kilpailumaksu toimitetaan laskuna pelaajan kotiseuraan.

Muutokset sarjoihin

Salo Golf ry:llä on oikeus perua kilpailusarja, mikäli sarjaan ei ole ilmoittautunut vähintään kuutta osanottajaa. Ilmoitus peruuntumisesta tehdään mahdollisimman pian ao. sarjaan ilmoittautuneille.

Hidas pelaaminen

Jos ryhmä on selkeästi muita ryhmiä hitaampi tai jää kilpailun aikataulusta eikä hidastelu johdu ohituksesta tai tuomarin sääntötulkinnasta, joutuu ryhmä aikatarkkailuun. Ryhmä voi olla aikatarkkailussa, vaikka siitä ei ryhmälle tiedotettaisikaan. Mikäli ryhmän pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aikaa enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun oli hänen vuoronsa pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön 6-7 (tarpeeton viivyttely) mukaisesti:

Rangaistus reikäpelissä:
Ensimmäinen rikkomus: Reiän menetys
Toinen rikkomus: Reiän menetys
Kolmas rikkomus: Pelistä sulkeminen

Rangaistus lyöntipelissä:
Ensimmäinen rikkomus: 1 lyönti
Toinen rikkomus: 2 lyöntiä
Kolmas rikkomus: Pelistä sulkeminen

Ratkaisut tasatulostilanteessa

Tasoituksellinen lyöntipeli, pienemmän tasoituksen (slope) omaava voittaa. Mikäli tasoituksetkin samat, niin sovelletaan alla kuvattua matemaattista menetelmää.
Scratch-lyöntipeli, matemaattinen menetelmä:

  1. 18-reiän kilpailu, tasatulosten välillä voittaa se, jolla on paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa;
  2. 36-reiän kilpailu, tasatuloksen ratkaisee viimeisen 18-reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa;
  3. 54- ja 72-reiän kilpailu, tasatuloksissa ratkaisee paras viimeisen 36-reiän tulos, viimeisen18-reiän tulos ja sen jälkeen paras viimeisten yhdeksän (9) reiän tulos, sen jälkeen paras viimeisten kuuden (6) reiän tulos, sitten paras viimeisten kolmen (3) reiän tulos, sitten viimeisen reiän tulos ja lopuksi arpa;
  4. Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa ratkaistaan sijat 1-3 aina välittömästi suoritettavalla sudden death-uusinnalla lyöntipelin säännöin. Lähtökohtaisesti pelataan väylät 1., 2., 3., 7., 8., 9.
Golfauton käyttö

Golfauton käyttö kilpailuissa on kielletty.
Golfauton käyttö lääkärintodistusta vastaan on kuitenkin sallittu.
Pelaajat, jotka ovat vähintään 65-vuotiaita, voivat perustelluista syistä saada poikkeusluvan auton käyttöön ilman lääkärintodistustakin. Poikkeusluvan golfauton käyttöön voi myöntää seuran hallituksen puheenjohtaja koko kaudeksi tai kilpailunjohtaja kilpailukohtaisesti.Myöskään caddie ei saa käyttää golfautoa, jos pelaajalla ei ole autonkäyttöoikeutta.

Golfauton käyttäminen pitää lopettaa välittömästi, kun rikkeen tapahtuminen on havaittu. Muuten pelaaja hylätään.

Rangaistus reikäpelissä: Kun reikä, jolla rike on havaittu, on pelattu loppuun, ottelun tilannetta korjataan vähentämällä yksi reikä jokaiselta reiältä, jolla rike tapahtui. Enimmäisvähennys kierrokselta – kaksi reikää.

Rangaistus lyöntipelissä: Kaksi lyöntiä jokaisella reiällä, jolla rike tapahtui. Enimmäisrangaistus kierrokselta on neljä lyöntiä (kaksi lyöntiä kahdelta ensimmäiseltä reiältä, jolla rike tapahtui).

Reikäpeli ja lyöntipeli: Jos rike on havaittu kahden reiän välissä, se katsotaan havaituksi seuraavalla reiällä, ja rangaistus pitää kohdistaa vastaavasti.

Pistebogikilpailut: Katso huomautus 1 sääntöön 32-1b.

Käyttäytyminen

Jos pelaajan katsotaan rikkoneen golfetikettiä, niin kilpailutoimikunnalla on oikeus rikkeen vakavuudesta riippuen joko antaa pelaajalle huomautus, varoitus tai sulkea kilpailusta. Törkeän etikettirikkeen kohdalla voidaan harkita kilpailukieltoa määräajaksi.

Sääntövilppi

Tietoinen sääntövilppi on vakava rikkomus ja se sulkee pelaajan pois kilpailusta. Törkeä vilppi johtaa ankarampiin seuraamuksiin ja käsitellään erikseen kapteenin johdolla.

Paikallissäännöt

Kaikissa Salo Golfin järjestämissä kilpailuissa noudatetaan seuran omia ja Suomen Golfliiton kaikilla kentillä käytössä olevia paikallissääntöjä.