Salo Golf

Senioritoimikunta

pj. Arto Mustonen

Toimikunnan tehtävät:
Puheenjohtaja edustaa seuran senioreita ja toimii yhdyshenkilönä seniorien välisessä seura- ja kilpailutoiminnassa. Toimikunta tukee junioritoimintaa yhdessä senioritoimikunnan ja muiden seniorien kanssa tarjoamalla valmennus-, kuljetus-, kilpailutoimitsija-, pelikumppanuus yms. apua Junioritoimikunnalle.

Toimikunta vastaa:

  • Senioritoimikunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta
  • Senioritoimikunnan tuotoista ja kustannuksista
  • Senioritoimikunnan toimintakertomuksen laadinnasta
  • Kenttävalvojien valinnasta, valvonta-aikatauluista, valvonnan säännöistä ja valvonnan seuraamisesta (edellyttäen, että Salon Golfkeskus Oy on delegoinut valvontatoimen senioreille)