Salo Golf

Tiedotus- ja markkinointitoimikunta

pj. Pekka Mäenpää

Toimikunnan tehtävät:
Toimikunnan tehtävänä on hoitaa seuran tiedotustoiminta kokonaisvaltaisesti ja hoitaa yhteydet muihin seuran toimihenkilöihin tiedotusasioissa.

Toimikunta vastaa:

  • tiedotustoimikunnan talousarvion laadinnasta
  • tiedotustoimikunnan tuotoista ja kustannuksista
  • tiedotustoimikunnan toimintakertomuksen laadinnasta
  • Swingi-lehden toimittamisesta
  • seuran kotisivuista
  • tärkeiden seuran tapahtumien tiedottamisesta
  • suurten kilpailujen tiedotustoiminnasta