Salo Golf

GreenCard-toimikunta

pj. Terttu Näremaa-Helin

Toimikunnan tehtävät:
Tasoitusten reaaliajassa pitäminen ja julkaisu sekä green card –suoritusten vastaanotto
Osallistuu myös paikallissääntöjen laadintaan yhdessä kenttä- ja kilpailutoimikunnan kanssa

Puheenjohtaja vastaa:

 • toimikunnan henkilöiden valinnasta
 • toimikunnan keskinäisestä työjaosta
 • toimikunnan talousarvion laadinnasta
 • toimikunnan tuotoista ja kustannuksista
 • toimikunnan toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laadinnasta
 • tasoitusmääräysten noudattamisesta
 • tasoitusten ylläpidosta ja julkaisusta yhdessä caddiemasterin kanssa
 • green card-suoritusten vastaanotosta
 • sääntö- ja etikettikoulutuksesta gc-kortin suorittajille
 • suoritusten vastaanottajien koulutuksesta, jotta käytäntö olisi yhtenäinen
 • toimikunnan viestinnästä